FESTIPAY ÁFSZ
A SZEGEDI RENDEZVÉNY- ÉS MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT UTALVÁNYKÁRTYA (FESTIPAY KÁRTYA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
 

 
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.  Cg. 06-09-011601, adószáma: 18457627-2-06, a továbbiakban Megrendelő) által 2017-ben szervezett és megrendezésre kerülő SZIN Fesztiválon (továbbiakban Fesztivál) a SZIN által kibocsátott Festipay utalványkártya (a továbbiakban kártya vagy Festipay kártya) használatának általános feltételeit, valamint a SZIN és a kártyát használó természetes személyek (a továbbiakban látogató vagy kártyabirtokos) között keletkező, a kártyahasználattal kapcsolatos jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.
 
A kártyabirtokos a kártya átvételével a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja. A Festipay kártya a SZIN által kibocsátott elektronikus vásárlási utalvány, amelynek használatát a SZIN egyoldalúan jogosult a rendezvényen fizetési eszközként - kizárólagos vagy nem kizárólagos jelleggel – előírni. A kártya érintés nélküli technológiával működő RFID kártya. A kártya nem minősül bankkártyának, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek.
 
A kártya fizetésre 2017-ben a SZIN Fesztivál időtartama alatt használható a SZIN által biztosított rendezvényhelyszíneken üzemelő kereskedelmi egységekben.
 
A kártya lejárata a Fesztiválon:
 
SZIN Fesztivál:            2017. augusztus 27. 12:00 óra
Meghosszabbított határidő: 2017. szeptember 01. 20.00 (az IH Rendezvényközpontban nyitvatartási időben)

 
A kártyán maradt egyenleg a 8. pontban meghatározott legutolsó visszaváltási időpontig visszaváltható, amelynek szabályait lásd a 8. pontban. A kártya a kártyabirtokosokról információt nem hordoz. A kártya az átvételtől érvényes, használata a feltöltést követően lehetséges. A kártya 500 Ft-os letéti díj ellenében vehető át, amely a kártya sérülésmentes visszaadása esetén visszajár. Amennyiben a kártyát a kártyabirtokos a Fesztiválon nem adja vissza, úgy a letéti díj nem jár vissza. A letéti díj befizetését az első feltöltéskor kapott feltöltési bizonylat igazolja.
 

2. A KÁRTYA IGÉNYLÉSE, REGISZTRÁCIÓ                                                                
 
A látogató a kártyáját személyesen igényelheti a fesztiválra érkezés alkalmával a Festipay kártya feltöltőponton. Elveszett vagy megrongálódott Festipay kártya letiltását vagy pótlását csak regisztrált felhasználó igényelheti.
 
A regisztráció történhet sms-ben vagy a Festipay applikáción keresztül.
 
Az sms-ben történő regisztrációhoz a következő telefonszámra +36 30 344 4410 kell SMS-ben az alábbi szöveget elküldeni: REG <12 jegyű kártyaszám> , (pl: REG 123456789012 1234 4321)
 
A Festipay applikáció letölthető az Android felhasználók számára a Google Play Store-ból  vagy az iOS felhasználóknak az App Store-ból. A Festipay applikáció letöltését követően a látogató az applikáció megnyitása után regisztrálhatja kártyáját.
 
A kártya regisztráció nélkül is használható, de a regisztráció növeli a kártyahasználat biztonságát, ugyanis csak a regisztráció elvégzése esetén tudja a látogató az elveszített kártyáját letiltani. Fokozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy regisztráció hiányában az elveszített kártya által megtestesített elektronikus utalványt a kártya eredeti birtokosa továbbiakban nem tudja felhasználni (illetve bárki, aki megtalálja a kártyát, az egyenleget elvásárolhatja, mivel a kártya nem letiltható). Erre figyelemmel nyomatékosan javasoljuk a regisztrációt! Tekintettel arra, hogy a kártya alapvetően nem névre szóló, felhívjuk a figyelmet, hogy a látogató azt harmadik személynek ne adja át, és őrizze azt biztonságos helyen. A SZIN a fentiek be nem tartásából, a kártya elveszítéséből, megrongálódásából, illetéktelen személy általi használatából, illetve a regisztráció elmulasztásából eredő károkért felelősséget nem vállal, az azokért való felelősséget kifejezetten kizárja.
 

3. AZ EGYENLEG FELTÖLTÉSE, KÁRTYAPÓTLÁS
 
A kártyához egy egyenleg tartozik. Az egyenleg bármilyen összegben feltölthető, új kártya, azaz még nem használt kártya esetén a feltöltés minimális összege 2 000 Ft, míg használatban levő kártya minimális feltöltési összege 100 Ft. A kártya maximális egyenlege, valamint egy feltöltés maximalizált összege 290 000 Ft. A kártyával bármilyen összegben lehet vásárolni, amennyiben azt a feltöltött egyenleg fedezi. A kártyához tartozó egyenleg bármikor újra feltölthető. Bankkártyás feltöltés: A kártyához tartozó egyenleg bankkártyával is tetszés szerinti összegben feltölthető. A feltöltés maximalizált összege 290 000 Ft. Reklamációt csak a feltöltőpontnál, a feltöltést, azaz a tranzakciót követően fogadunk el, ha az eltérés egyértelműen megállapítható. Feltöltőponttól való távozás után reklamációt NEM fogadunk el! Az elveszett kártya pótlása a Helpdesk ponton személyesen, személyazonosságot igazoló dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) felmutatásával lehetséges, a kártya letiltása után. A letiltott kártyán a megmaradt egyenleg 30 perccel később a letiltást követően a Helpdesk ponton átvezetésre kerül az új kártyára. (Lásd bővebben: a kártya pótlásának és a kártya letiltásának szabályait az ÁSZF 6. és 7. pontjában.)
 

4. VÁSÁRLÁS A KÁRTYÁVAL
 
A vásárlás a kereskedőknél a fizető terminálok segítségével történik. A terminál két részből áll:
(i) kártyaolvasó a kijelzővel, amely a kártyabirtokos számára jól látható módon, a pulton helyezkedik el; és
(ii) POS terminál, amely az eladó számára, a pulton helyezkedik el, a látogató számára nem feltétlenül látható módon.
 
A vásárlás folyamata:
a rendelés végösszegét az eladó beüti a pénztárgépbe, és beírja a POS terminálba;
a vásárlási összeg megadása után a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik a vásárlás összege, és amennyiben a látogató elfogadja a kiírt összeget, odaérinti a kártyáját az olvasóhoz, és ezzel megtörténik a tranzakció;
az összeggel a vásárló utalvány egyenlege csökken;
a kártyaolvasó kijelzőjén megjelenik az új egyenleg. Amennyiben a tranzakció véletlenül hibás összeget tartalmazott vagy bármilyen okból vissza kell vonni, a fizető terminál képes erre. A tranzakció visszavonása csak azon a terminálon lehetséges, amelyiken az megtörtént és csak akkor, ha mind a kártyának, mind a terminálnak ez volt az utolsó tranzakciója. A visszavonás semmilyen más esetben nem lehetséges. A rendszerben borravalót adni lehetséges, ilyenkor a tényleges vásárlás összegénél magasabb összeg kerül beütésre. Felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy ilyen esetben a beírt összeget fokozottan ellenőrizzék. A vásárlásról a kereskedő ad nyugtát. Amennyiben a vásárolt terméket a látogató visszaviszi, úgy a visszavétel feltételeit a kereskedő és a vásárló a hatályos jogszabályoknak megfelelően, közösen határozzák meg. 
 

5. EGYENLEG ELLENŐRZÉSE
 

Az utalvány kártyák egyenlege lekérdezhető a kártyát elfogadó kereskedőknél, a Festipay applikációban és a feltöltő pontokon. A látogató a kártyákhoz kapcsolódó egyenleggel kapcsolatosan, véglegesnek és irányadónak fogadja el a SZIN adatbázisát és kimutatásait.
 

6. KÁRTYAPÓTLÁS
 
Ha a látogató elveszíti a kártyáját, vagy az bármilyen módon megrongálódik, lehetősége van új kártyát igényelnie. Az új kártya pótlásának díja a kártya letéti díja, 500 Ft, amely visszajár, amennyiben a látogató a kártyát sérülésmentesen visszaadja. Amennyiben a látogató nem regisztrált, a régi kártyáját letiltani nem lehet. Az új kártyára a régi kártya egyenlege - a kaucióval és átvezetési díjjal csökkentett összeg - hozzáadásra kerülhet, amennyiben a régi kártya regisztrált volt és az letiltásra került. Egyenlegátvezetés a Helpdesk pont(ok)on történik. Az egyenleg átvezetésekor az átvezetést kérő személy személyazonosságot igazoló dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) felmutatására kötelezett és hozzájárul ahhoz, hogy személyi adatai (név, lakcím, személyi igazolvány-, vagy útlevélszám, telefonszám) rögzítésre kerüljenek. Az így felvett adatok feldolgozására nem kerül sor, azok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel, valamint a vonatkozó törvényi szabályozással összhangban, azok előírásait betartva történik. Az adatszolgáltatás megtagadása esetén a Helpdesk munkatárs az átvezetésre nem köteles. A látogató átvezetés esetén az eljárási rendről tájékoztatást kap, és annak fenti feltételek szerinti végrehajtásához hozzájárul. Megrongálódott kártya esetén a régi, sérült kártya bemutatása és annak letiltása is szükséges az új kártya igényléséhez. Új kártya a feltöltési pontokon, az ügyintézőknél igényelhető.
 

7. A KÁRTYA LETILTÁSA
 
Az elveszett, megrongálódott, illetve ellopott kártyák egyenlegét csak abban az esetben lehet letiltani, ha azok előzőleg regisztrálásra kerültek sms-ben.
 
A kártya letiltása történhet sms-ben vagy a Festipay applikáción keresztül.
 
Kártya letiltása sms-ben: A következő számra +36 30 344 4410 kell elküldeni SMS-ben az alábbiakat: TILT<12 jegyű kártyaszám>  (pl: TILT 123456789012 4321) Válaszüzenet nem érkezik abban az esetben, ha:
- hibás az SMS formátuma vagy
- nem létező kártyaszámot próbál letiltani a látogató.
 
A kártya a Festipay applikáció megnyitását követően a „Kártya letiltása” funkció használatával is letiltható. A letiltott kártyán 30 perccel később a letiltás után megmaradt egyenleget a látogató kérésére átvezetjük új kártyájára.
 

8. AZ EGYENLEG VISSZAVÁLTÁSA
 
A kártyáról le nem vásárolt összeg a feltöltőpontokon visszaváltható, az ötven forintra kerekítés általános szabályai szerint (1-24 közötti maradványérték végződésnél 0 Ft-ra; 25-74 Ft közötti maradványérték végződésnél 50 Ft-ra; 75-99 Ft közötti maradványérték végződésnél 100 Ft-ra). A visszaváltásról a látogató kiadási pénztárbizonylatot kap. A kártyabirtokos a rendezvény ideje alatt bármikor visszaválthatja a le nem vásárolt egyenlegét készpénzre. A visszaváltást a feltöltő pontokon kérheti a kártyabirtokos. Nagy összegű kártyaegyenleg visszaváltáskor a pénztáros jogosult ellenőrizni a kártyatulajdonos személyazonosságát, valamint kérheti a Pénzügyi Központ hozzájárulását a kifizetéshez. Látogató tudomásul veszi, hogy ezen eljárás és a kifizetés engedélyeztetési ideje várakozással járhat. A visszaváltás utolsó időpontja a Fesztiválon megegyezik a kártya 1. pont szerinti lejáratával. Az utolsó visszaváltásra a nyitva tartó feltöltőpontokon van lehetőség. Kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy az egyenleg visszaváltását lehetőség szerint ne hagyják az utolsó pillanatra!
 

9. ADATKEZELÉS
 
A látogató tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatainak kezelését a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. nevében az utalványrendszert üzemeltető Festipay Zrt. (1135 Budapest, Reitter Ferenc u 46-48., Cg. 01-10-048644,  Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 25405983-2-41) az utalványkártya használatával összefüggésben, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az egyéb hatályos, adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szerint kezeli. Az adatokat a rendezvényt követően a jogszabálynak megfelelően tárolja majd törli saját rendszeréből. A kezelt adatok az adatkezelés során nem köthetők személyhez, kivéve regisztráció esetén, amikor a látogató az adatkezeléshez önkéntes hozzájárulását adja. SMS-ben történő regisztráció esetén az adatok kizárólag mobiltelefon-számhoz köthetők. A Festipay applikáción keresztül történő regisztráció esetén az alábbi adatokat szükséges megadni: e-mail cím, név. Az adatkezelés elsődleges célja a látogatók fesztiválkártyájának regisztrálása. A látogató (kártyájának egyidejű inaktiválása mellett) jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés a Festipay Zrt-től elektronikus címen vagy postai úton kérhető. A látogató bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy egészben. A Festipay Zrt. a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét és a kártya inaktiválását követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli a látogatót a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek, majd mindezek megtörténtéről értesíti a kérelmezőt. Az adatkezelés a látogató hozzájárulásán alapul. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft., Festipay Zrt. A látogató kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 

10. REKLAMÁCIÓ, ELÉVÜLÉS
 
Reklamációt a Festipay Zrt. csak a kártya birtokában tud elfogadni. A jelen dokumentum látogató általi elfogadásával a SZIN és a látogató a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján a jelen jogviszonyból származó követelések érvényesítésére hat hónapos elévülési határidőben állapodnak meg. A feltöltőpontokról, akár kívülről vagy belülről fényképet, videofilmet, illetve bárminemű képi rögzítést tilos készíteni, a rögzítésekhez a Festipay Zrt. írásos engedélye szükséges. Ezen szabályok érvényesek a feltöltőpont munkatársaival készítendő hang-és képfelvételekre is. SZIN jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítással egyidejűleg értesíti a látogatókat.