Hír részletek

SZIN utalvány

Kedves SZIN-esek!

A jegyekről, bérletekről történő nyilatkozattételi határidő szeptember 30-ával lejárt. Akik nem rendelkeztek jegyeik sorsáról, azoknak automatikusan utalvánnyá minősül a 2020-as SZIN-re vásárolt jegyük, bérletük, melynek értéke felhasználható a 2021-es Szegedi Ifjúsági Napokra történő jegy- és bérletvásárlásnál a következő feltételekkel:   

Jelen feltételek vonatkoznak a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által kibocsátott vásárlási utalványra („Utalvány”). Az elmaradt 2020-ban tervezett Szegedi Ifjúsági Napok jegyvisszatérítési folyamata során – a vásárló önálló döntése alapján – jegyrendelkezési nyilatkozat hiányában kibocsátott Utalványok esetén. A jegyvisszatérítési határidő leteltét követően a nem rendelkezett voucherek Utalványként válthatók be névértéken a következő Szegedi Ifjúsági Napokra érvényes jegyek vásárlásakor. Az Utalványok egycélú utalványnak minősülnek, ugyanis az Áfa tv. 259. § 24/A. b pontja alapján kizárólag a Szegedi Ifjúsági Napok fesztiválra érvényes belépőjegy vásárolható. A jövő évi fesztivál szintén a Szegedi Partfürdő Kemping és Apartman (6726 Szeged, Közép-Kikötő sor 1-3.) területén kerül megrendezésre. 

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által kibocsátott Utalványok felhasználhatók a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. értékesítési pontjain.

Az Utalvány felhasználható a kiválasztott szolgáltatás teljes vagy részleges ellenértékének kifizetésére. 

Amennyiben az Utalvány értéke nem fedezi a kiválasztott szolgáltatás ellenértékének egészét, úgy lehetőség van a vásárlás befejezéséhez egy másik fizetési módot is használni. Erről további tájékoztatás a fesztivál weboldalán található.

Amennyiben az Utalvány értéke meghaladja a kiválasztott szolgáltatás egészének ellenértékét, nincs lehetőség a fennmaradó összeg készpénzre vagy más fizetési eszközre történő átváltására.

Érvényesség

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által kibocsátott Utalványok a kibocsátástól számított 1 évig érvényesek. Az érvényességi időszak lejártakor az Utalvány további vásárlásra nem használható, a fel nem használt Utalvány értéke nem téríthető vissza.

Felelősség

Az Utalvány vásárláskori felhasználása azon személy részére biztosítja a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft., aki az Utalványon (a voucheren vagy az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldásban) szereplő kódot először bemutatja. Az igazolással/voucherrel való esetleges visszaélés (például a kóddal történt korábbi, jogosulatlan felhasználás) esetén új Utalványt a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. nem ad ki. Erre tekintettel az igazolás (a voucher, illetve az egyéb, egyedi azonosításra alkalmas elektronikus megoldás) olyan módon történő, gondos őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, az Utalványt vásárló, illetve az Utalvány birtokosának kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. az esetleges visszaélésekért felelősséget nem vállal.

Vissza